Vaš saputnik u roditeljstvu – BEBBO

Radno vreme i Kontakt telefoni AMBULANTE ZA PRIJEM PACIJENATA SA RESPIRATORNIM TEGOBAMA I FEBRILNIM STANJIMA

logo-2

 

AMBULANTA ZA PRIJEM PACIJENATA SA RESPIRATORNIM TEGOBAMA I FEBRILNIM STANJIMA

      RADI  od 08:00h do 15:30h  radnim danima

       od 08:00h do 14:00h vikendom

  

Takođe u cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim službama Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, a po preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, dostupne su telefonske linije preko kojih pacijenti mogu kontaktirati lekare.

Kontakt telefoni ambulante za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima:

 

 Direktne linije dostupne  od  08:00h do 14:00h: 

                                                                                            012-328-091

                                                                                            012-328-092

                                                                                            012-327-985

 Mob.telefoni dostupni   od  08:00h do 14:00h: 

                                                                                          064-6466-423

                                                                                          064-6466-349

                                                                                          064-6466-346

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

   Povodom 25. Novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, želim da istaknem da ni u ovoj godini punoj izazova, broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici nije nestao.

   Rodno zasnovano nasilje prisutno je i dalje i manifestuje se na različite načine. Takođe, više nema pravila ni oko okruženja gde se ono javlja, jer je prisutno i u porodici i na radnom mestu, pa takoi i na javnim prostorima (obuhvata sve aspekte života). Kada bi se govorilo o povodima, jedan jedini stav je ispravan, a to je da, povod ma kakav bio nije opravdan i ne bi trebalo da postoji. Međutim, istina je potpuno drugačija, te su povodi mnogobrojni i ne bi trebalo da postoji. Uzroci se pak zasnivaju na patrijarhalnih obrascima ponašanja i definisanih rodnih uloga i odnosa među ženama i muškarcima. Drugim rečima, istorijski milje našeg podneblja daje posebno pogodno tlo za razvijanje ovakvog oblika ponašanja i kod sve mleđe populacije.

   Snažna poruka javnosti treba da nosi ’’imena’’ svih onih žena koje su sada možda čak i više nego ranije, zbog situacije u kojoj se nalazimo zbog pandemije koja je zadesila čitavu planetu, živele u svakodnevnoj nelagodnosti i strahu sa nasilnicima. Mnogo je obespravljenih i siromašnih žena, onih kojima je pristup medicinskoj nezi otežan, jer su ostale bez posla, jer su na margini društvenih tokova i jer zavise od nasilnika.

   Snažna poruka za sve one koji pročitaju ovo je da za nasilje nema opravdanja i jedini način da se ono zaustavi jeste da ga zaustavimo zajedno.

O nasilju se ne ćuti, tako se odobrava. O nasilju se govori, nasilje se prijavljuje i nasilje se ne čini.

Diplomirani socijalni radnih

Nikoleta Ristić Živanović

Šta je psiho-socijalna pomoć i podrška

Šta je psiho-socijalna pomoć i podrška i ko može da vam pruži psihološku pomoć i podršku?
Psiho-socijalna pomoć (naziva se još i psihološka pomoć i podrška, psiho-socijalna intervencija, intervencija u stanjima krize) u najširem smislu reči obuhvata sve one postupke koji imaju za cilj da ublaže bol i patnju i da omoguće uspostavljanje  emotivne ravnoteže.
Socijalne intervencije koje se odnose na informisanje o pravima i ostvarivanje različitih prava iz oblasti socijalne zaštite može da vam pruži socijalni radnik.
Šta je vanredno stanje?
Vanredno stanje regulisano je Ustavom kao posebna okolnost u kojoj ”javna opasnost ugrožava opstanak države i građana”. Zakon o odbrani bliže uređuje šta znači ova opasnost, pa navodi:
Vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Pri ovome treba imati u vidu da se nevojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju u obliku: terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnost. Jedan drugi zakon, izričito propisuje da se pandemija smatra elementarnom nepogodom.

Dragi sugrađani

   Nalazimo se u jednom stanju koje je specifično, zahteva poseban oblik i vrste ponašanja koje treba slediti i poštovati kako bi se što je ranije moguće izašlo iz istog. Pravi presedan predstavlja činjenica da je ovakvo stanje svuda u svetu, u manjoj ili većoj meri. To može kod pojedinca izazvati različite vrste reakcija. Važno je u ovim trenucima usredsrediti se na podatak da se u našoj zemlji i regionu čini sve da takvo stanje prestane. Ono na šta pojedinac takođe treba da usmeri svoju pažnju jeste da se vlada i pridržava svih preporuka koje nam svakodnevno saopštavaju stručnjaci iz različitih oblasti.
Dakle, pre svega treba istaći da, budući da se menja način rada zbog novonastale  pandemijske situacije u Republici Srbiji, treba poštovati preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije kako bi se što nesmetanije sprovodile mere Vlade Republike Srbije.
Sve informacije u vezi sa savetodavnim radom socijalnog radnika Doma zdravlja Petrovac na Mlavi mogu se dobiti na broj telefona: 064/ 64- 66- 424
Žrtve koje budu prijavljivale nasilje, učiniće to kao i do sada. Rad službi koje se bore kako bi suzbile ovakve događaje rade i u ovom trenutku.Sigurne kuće otvorene su i pod ovakvim okolnostima, jedina razlika je što se vrši zdravstvena kontrola pre ulaska, poštujući sva ograničenja u ovom trenutku izazvana Coronavirusom.
 Broj telefona koji je dostupan 24h časa sedam dana u nedelji je 062/ 30- 45- 60 i to je broj na koji se žrtve nasilja mogu javiti, na nivou Republike.
Specifične su okolnosti u kojima živimo trenutno, ali ono što uvek moramo imati u vidu jeste činjenica da će sve ovo prestati.Nemojte se pretrpavati sadržajima i pratiti informacije iz minuta u minut, koje se tiču Coronavirusa. To može da deluje previše zastrašujuće i parališuće za pojedinca. Umerena doza straha je nešto što nas održava, kao ljudski rod, ali preteran strah dovodi u krajnost i nemogućnost da se izborimo kao ni da obradimo informacije koje dobijamo. Odstustvo straha je takođe jedan vid stanja koji može biti problematičan, jer nas onda dovodi do neodgovornog ponašanja. U ovim danima koji slede, najbolje bi bilo pratiti vesti koje se tiču novonastale situacije u onoj meri dok god nas to ne sprečava da nesmetano mentalno i fizički funkcionišemo i budemo svrsishodni.
 Do tada, molimo Vas da shvatite da je veoma važno da ostanete kod kuće, jer na taj način sprečavamo širenje virusa i čuvamo zdravlje i živote ostalih građana kao i sopstveno.
Biti odgovoran u ovom trenutku znači upravo to, misleći  na druge štitimo i sebe.

 

 

Diplomirani socijalni radnik Nikoleta Ristić Živanović

Grupno zdravstveno-vaspitni rad

U okviru grupno zdravstveno-vaspitnog rada savetovališta za mlade Doma zdravlja Petrovac, u periodu od 24.02.2020.godine do 28.02.2020.godine,učenici drugog razreda srednje škole „Mladost“ prisustvuju predavanjima.
 
Predavači su: Dr Lidija Savić
 Dr Vesna Stojanov, ginekolog
Patronažna sestra Anka Aksentijević
Diplomirani socijalni radnik Nikoleta Ristić Živanović
Medijator predavanja: Mirjana Softić glavna sestra dečijeg dispanzera
 
Teme predavanja su: 
Bolesti zavisnosti- pušenje,narkomanija,alkoholizam
Prevencija polno prenosivih bolesti
Značaj fizičke aktivnosti i zdrave ishrane
Prevencija nasilja