Povratak na Služba opšte medicine sa kućnom negom

Kućna nega

Poslovi službe kućnog lečenja obuhvataju sledeće usluge :
Lekari kućnog lečenja obavlјaju prve lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu (neodložna pomoć) ili po uputu izabranog lekara (kućno lečenje), a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva obavlјanje parenteralnog lečenja , kontrolne preglede, kao i upućivanje bolesnika na dodatne dijagnostičke procedure ili konsultativne specijalističke preglede.
Poslovi medicinskih tehničara obuhvataju vršenje niza dijagnostičkih i terapijskih postupaka u stanu bolesnika: davanje infuzionih rastvora kao i svih oblika injekcione terapije, davanje seruma i vakcina, obradu dekubitusa i drugih rana, skidanje konaca, vršenje kateterizacije i zamenu katetera, učestvovanje u zdravstveno-vaspitnom radu kao i upravlјanje motornim vozilom za prevoz medicinske ekipe do bolesnika.
Kućna nega :

Lekari :

dr Svetlana Matović

Medicinski tehničari :

Radanović Nataša
Ristić Olivera
Sneža Vasić
Aleksandra Rajić-Lukić