↑ Povratak na Službe

Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade

 _mg_3233_1 _mg_3234_1
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade  sprovodi preventivne preglede u cilju praćenja rasta i razvoja deteta. Sprovode se sistematski i kontrolni pregledi, vrši se obavezna imunizacija i vakcinacija dece prema kalendaru imunizacije i vakcinacije. Takođe, sprovodi se lečenje i dijagnostičko – terapijske usluge.
Predškolska deca :
Prima decu uzrasta od 0-7 godina i pruža im sledeće usluge:
pored pregleda bolesne dece obavlјaju se i svi preventivni pregledi:
 • sistematski i kontrolni pregledi
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u osnovne škole
 • individualno i grupno savetovanje
Školska deca :
Prima decu školskog uzrasta i pruža im sledeće usluge:
 • pregled bolesne dece i svi preventivni pregledi
 • sistematski i kontrolni pregledi učenika
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u srednje, visoke škole i fakultete
 • potvrde radi upućivanja na dalјe školovanje u inostranstvu
 • individualni i grupni zdravstveno vaspitni rad

 

Radno vreme službe:
07.00-14:00
14:00-21:00
Telefon centrale : 012 – 327 – 982
Lokal  školkog dispanzera : 240
Lokal  kartoteke : 214
Lokal  savetovališta : 221

 

Timovi lekara i sestara :
1. Dr Volga Obradović
Stojićević Smiljka
                                               
2. Dr Ljiljana Milosavljević
Softić Mirjana
                                               
3. dr Tanja Milošević
Nedinić Danijela
                                               
4. dr Lidija Savić
Dragana Životić
                                               
5. dr Medina Rakić
Dragana Nikolić
                                               
Dr Ljiljana Milosavljević – načelnik službe
Tanja Savić – glavna sestra službe
Dragana Životić – trijažna sestra
Slađa Nikolić – Psiholog
Nikoleta Ristić – Socijalni radnik – na bolovanju