Povratak na Arhiva javnih nabavki

Arhiva javnih nabavki 2014

Plan javnih nabavki 2014 Dom zdravlja

– Poziv za podnošenje ponuda – D liste lekova
– Konkursna dokumentacija – D liste lekova

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Audiometar
– Konkursna dokumentacija – Audiometar

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Otorejter i EKG aparati
– Konkursna dokumentacija – Otorejter i EKG aparati

_________________________________________________________________________________________