SVETSKI AIDS DAN: “POPUNIMO PRAZNINU U ZNANJU, PREVENCIJI I PODRŠCI OSOBAMA KOJE ŽIVE SA HIV-OM”

Svetski dan AIDS okuplja ljude širom sveta sa ciljem podizanja pozornosti u vezi HIV pandemije i demonstrira međunarodnu solidarnost. Ovaj dan predstavlja jedinstvenu priliku da se informiše javnost o aktuelnoj epodemiološkoj situaciji i da podstakne celokupnu zajednicu da svima obezbedi nediskriminatoran u neosuđujući pristup adekvatnim uslugama u domenu prevencije HIV infekcije, kao i terapiji, nezi i podršci za osobe inficirane HIV-om.

Ovogodišnja kampanja u Srbiji se realizuje pod sloganom “Popunimo prazninu u znanju, prevenciji i podršci osobama koje žive sa HIV-om”. Svetski AIDS dan, 1. decembar, prilika je da se iskoristi snaga socijalne promene, pri čemu se u prvi plan stavlju pojedinci sa ciljem popunjavanja prepoznatih praznina u odgovoru na HIV/AIDS.

Očekivani ishodi:

  • Popunimo praznine u testiranju na HIV- 19 miliona osoba u svetu koje ne znaju da su inficirane HIV-om mogu dobiti podršku
  • Popunimo praznine u lečenju- 35 miliona osoba koje žive sa HIV-om u svetu imaće dostupno lečenje koje znači život
  • Popunimo praznine u dostupnosti lekova za decu- svoj deci koja žive sa HIV-om u svetu biće omogućeno lečenje, a ne samo svakom četvrtom detetu kao što je danas
  • Popunimo praznine u dostupnosti preventivnih i drugih usluga- sve osobe mogu biti uključene kao deo rešenja

Epidemiološka slika u svetu i Srbiji

Prema procenama UNAIDS-a u svetu je krajem 2013. godine 35 miliona ljudi živelo sa HIV-om što predstavlja značajan porast u odnosu na raniji period. Od početka epidemije oko 78 miliona osoba je inficirano HIV-om, dok je 39 miliona osoba umrlo od AIDS-a.

U 2013. godini 12,9 miliona osoba inficiranih HIV-om imalo je dostupnu antitetrivirusnu terapiju (5,2 miliona u 2009. godini), što predstavlja tek 37% svih osoba koje žive sa HIV-om u svetu (tri od pet osoba inficirane HIV-om nema dostupnu ARV terapiju), dok je samo 24% dece inficirane HIV-om dobijalo lekove koje znače život.

Zabrinjava procena da značajan udeo HIV pozitivnih osoba u svetu ne zna da je inficiran HIV-om, pri čemu se taj procenat od 30% do 50% u region Evrope. Stigma, diskriminacija i socijalna marginalizacija su svakodnevica osoba najteže pogođenih HIV-om.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” od početka epidemije, 1985. godine do danas, U Republici Srbiji registrovano je 3098 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1727 osoba obolelo, dok je 1067 osoba umro od AIDS-a. Kao i ranijih godina i ove godine seksualni put prenosa je dominantan, posebno nezaštićeni analni odnosi.

U Srbiji trenutno 1931 osoba živi sa HIV-om, a procenjuje se da još oko 1100 osoba u našoj zemlji ne zna da je inficirano HIV-om. Znajući da HIV infekcija može u proseku od 7 do 10 godina proticati bez manifestnih kliničkih znakova i simptoma, jedini način da se HIV infekcija otkrije jeste da se osoba koja je imala neki rizik u prošlosti (npr. usputni seksualni odnos bez kondoma, više seksualnih partnera, nezaštićeni seksualni odnos sa osobom istog ili suprotnog pola nepoznatog HIV statusa, razmena pribora za uzimanje narkotika, tetoviranje ili pirsing nesterilnim priborom i sl.) testira na HIV.

14.11.2014. Proslavljena lekarska slava “Sveti vrači“

 

U Domu zdravlja Petrovac na Mlavi, 14.11.2014. godine, proslavljena je slava Sveti vrači. Slavi su prisustvovali radnici Doma zdravlja i Opšte bolnice Petrovac kao i svečani gosti, članovi lokalne samouprave i mnogi drugi prijatelji. Kolačar ove godine bio je dr Aleksandar Ranković.DSC_0561 Sledeće godine kolačar će biti dr Dušica Popović.

DSC_0574

 

 

 

Dom zdravlja Petrovac dobio novo sanitetsko vozilo iz projekta Мinistаrstvа zdrаvlја „Pružаnjе unаprеđеnih uslugа nа lоkаlnоm nivоu“ – DILS

Мinistаr zdrаvlја u Vlаdi Rеpublikе Srbiје аss.dr Zlаtibоr Lоnčаr uručiо је dаnаs klјučеvе 30 vоzilа zа hitnu mеdicinsku pоmоć, dirеktоru Grаdskоg zаvоdа zа hitnu mеdicinsku pоmоć Grаdа Bеоgrаdа i dirеktоrimа dоmоvа zdrаvlја kојimа su dоdеlјеnа vоzilа.

Zajednicka fotografija

Оsim Grаdskоg zаvоdа zа hitnu mеdicinsku pоmоć grаdа Bеоgrаdа (10 vоzilа), sаnitеtskа vоzilа dоdеlјеnа su i Službаmа hitnе pоmоći dоmоvа zdrаvlја u: Ćupriјi, Gоrnjеm Мilаnоvcu, Vrbаsu, Pоžеgi, Pribојu, Pеtrоvcu nа Мlаvi, Lаzаrеvcu, Sеnti, Sоmbоru, Ubu, Оbrеnоvcu, Rumi, Bаčkој Тоpоli, Srpskој Crnji, Buјаnоvcu, Nоvоm Pаzаru, Kuršumliјi, Vlаsоtincu, Krušеvcu i Аrаnđеlоvcu.

Vоzilа su оbеzbеđеnа zаhvаlјuјući prојеktu Мinistаrstvа zdrаvlја „Pružаnjе unаprеđеnih uslugа nа lоkаlnоm nivоu“ – DILS, kојi sе finаnsirа uz pоdršku Svеtskе bаnkе, pо čiјim је prаvilimа i оbаvlјеnа nаbаvkа.

Hitna pomoc 3

Мinistаrstvо zdrаvlја ćе i dаlје, u оkviru prојеktа „Pružаnjе unаprеđеnih uslugа nа lоkаlnоm nivоu“ – DILS, pоdržаvаti unаprеđеnjе rаdа hitnе mеdicinskе pоmоći u Srbiјi. Plаnоm zа nаrеdnu gоdinu, prеdviđеnа је nаbаvkа јоš 30 vоzilа zа hitnu mеdicinsku pоmоć, kоја ćе prеtеžnо biti nаmеnjеnа grаdоvimа i оpštinаmа kоја su bilа pоgоđеnа pоplаvаmа.

SVETSKI DAN HRANE 16.OKTOBAR – MESEC PRAVILNE ISHRANE

Ovogodišnji svetski dan hrane obeležava se pod sloganom “Brini o zemlji, nahrani svet”. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2014. godinu odabrala kao “Međunarodnu godinu porodične poljoprivrede”.

Organizacija za hranu i poljoprivredu UN procenjuje da postoji skoro milijardu pothranjenih osoba širom sveta, što znači da je skoro sestina čovečanstva gladna.

Ove godine akcenat se stavlja na značajnu ulogu porodične poljoprivrede u iskorenjavanju gladi i siromaštva, obezbeđivanju hrane i ishranu, na pobojšanje životnog standard, upravljanje prirodnim resursima, na zaštitu životne sredine i postizanje održivog razvoja posebno u ruralnim područjima.

 

 

Ciljevi Svetskog dana hrane su:

  • Promovisanje porodične poljoprivrede koja se oslanja na porodični rad (šumarstvo, ribolovstvo, stočarstvo)
  • Podsticanje učešća seoskog stranovništva, naročito žena u odlukama i aktivnostima koji utiču na njihove životne uslove
  • Podsticanje proizvodnje hrane i stimulisanje nacionalnih, bilateralnih, multilateralnih i nevladinih napora u tom cilju
  • Povećanje svesti javnosti o problem gladi u svetu

Danas je skoro 842 miliona ljudi hronično neuhranjeno. Stoga je neophodna integrisana multisektorska akcija intervencije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, obezbeđenje prirodnih resursa, a posebno intenzivirati aktivnosti u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.

Vakcinacija protiv gripa

vakcinaVakcinacija protiv gripa počinje 13. oktobra

– Javiti se svom izabranom lekaru