Seoske ambulante

Amb. Šetonje – Radi 4 puta nedeljno (ponedeljak, sreda, četvrtak i petak)
Utorkom u ambulanti Busur
Broj telefona : 012-347-465
Kontakt osoba : Sestra Nataša Radojković 064 – 213 – 3183
Doktor : Slađana Spasov
                                                                                                                                         
Amb. Veliko Laole – Radi 3 puta nedeljno (ponedeljak, sreda, petak)
Broj telefona : 012-346-871
Kontakt osoba : Sestra Lela Stojanović 064 – 477- 5640
Doktor – Marija Marjanović
                                                                                                                                        
Amb. Burovac – Radi 2 puta nedeljno (utorak i četvrtak)
Ekipa iz Ambulante Veliko Laole ide 2 slobodna dana u amb. Burovac
Kontakt osoba : Sestra Lela Stojanović 064 – 477- 5640
Doktor – Marija Marjanović
                                                                                                                                       
Amb. Oreškovica –  Radi jednom nedeljno (četvrtak)
Broj telefona : 012-345-744
Kontakt osoba : Sestra Sneža Vučković 064 – 646 – 6357
Doktor – Milica Ivanišević
                                                                                                                                        
Amb. Ranovac – Radi 4 dana u nedelji (utorak, sreda, četvrtak, petak)
Kontakt osoba : Sestra Dragana Bogdanović 012–341–044
Ponedeljkom u ambulanti Manastirica
Doktor – Olivera Đorđević
                                                                                                                                       
Amb. Rašanac – 2 puta nedeljno (utorak, petak)
Broj telefona : 012-340-094
Kontakt osoba : Sestra Suzana Jeftić 063 – 755 – 3669
Doktor – Dubravko Cetić
                                                                                                                                      
Amb. Bistrica – sreda
Kontakt osoba : Sestra Jovana Lazarević 063 – 800 – 4996
Doktor – Milica Ivanišević
                                                                                                                                      
Amb. Ćovdin – Utorak  07-14h
Doktor – Milica Ivanišević