Povratak na Službe

Služba hitne medicinske pomoći sa san.prevozom

_mg_3230_1
_mg_3232_1
 
 
 
 
 
 
Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom pruža usluge hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi i na terenu. Služba pruža usluge životno ugroženim licima nastalo kao rezultat bolesti ili povrede. Zbrinjava ova lica, a prema ukazanoj potrebi ih transportuje do odgovarajuće zdravstvene ustanove sekundarnog, tercijarnog nivoa.

 

Radno vreme službe:
00.00-24:00
Lekari Hitne med. pomoći :
– dr Aleksandar Milosavljević
– dr Đorđe Berić
– dr Saša Andrejić
– dr spec. Seaid Ganid
– dr Teodora Filipović
– dr Božidar Vuksanović
Tehničari :
– Sandra Janković – Glavni tehničar službe
– Valentina Marjanović
– Mirjana Marković
– Lazar Grubić
– Volica Paunović
– Svetlana Milivojević
– Irena Radević
– Nikola Nikolić
– Nemanja Stojadinović
– Jovan Mladenović
– Dragana Dobrosavljević
– Lara Kostadinović
– Irena Zdravković
– Marijana Ivanović

 

Kada pozvati hitnu medicinsku pomoć

Za samo stvarno hitna stanja treba pozvati hitnu pomoć! Informacije koje nam dajete mogu spasiti život! Sarađujte sa našim lekarima sa prijema poziva. Oni vrše selekciju poziva po prioritetu – stepenu hitnosti. Budite smireni i strpljivi. Odgovarajte na sva postavljena pitanja, koliko god se to činilo nelogičnim, suvišnim ili nepotrebnim. Verujte, mi znamo šta pitamo! Nekada …