Povratak na Službe

Služba stomatološke zaštite

_mg_3237_1
Pravo na stomatološke usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju:
 1. U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja – pregledi i lečenje bolesti usta i zuba:
 • izuzev protetskih usluga, žene u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 • deca do navršenih 18 godina
 • starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica
 • odrasla lica kojima je neophodna hitna stomatološka zdravstvena zaštita
 • u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalne regije
 • pregledi i lečenje usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre operacije srca i transplantacije bubrega.
 • Đaci i studenti do 26. godine života u toku školovanja imaju pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu o trošku osiguranja i mogu besplatno obaviti stomatološke preglede i lečenja zuba i usta.
 1. Uz participaciju od 50 dinara:
  – lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledica karijesa (vrši se na Odelјenju za dečiju i preventivnu stomatologiju i Odelјenju oralne hirurgije)
 2. Uz participaciju u iznosu od 35 % od cene stomatološke usluge:
  – izrada akrilatne totalne i parcijalne proteze kod osoba starijih od 65 godina. (nalog za izradu proteze pacijent mora overiti u poslovnici Fonda.)
Svi ostali pacijenti plaćaju punu cenu stomatološke usluge.

 

Radno vreme službe:
07.00-13:00
13:00-20:00
Telefon centrale : 012 – 327 – 982
Lokal  šaltera/kartoteke : 259

 

Timovi lekara i tehničara:
1.  Ranković dr spec. Aleksandar
    Stojanović Predrag
                                                
2. Popović dr Radomir
    Jovanović Filip
                                                
3. Lukić dr Darko
Gmitrović Milena
                                                
4. Antić dr Dragana
    Stanković Radica
                                                
Nikolić dr Nadežda – na specijalizaciji
 • Stomatološki tehničari :
 1. Ilić Darko
 2. Marković Danijela
 • Zubni tehničari :
     1. Cvetković Evica
     2. Savić Aleksandar
Načelnik službe : dr spec. Esidol Perić
Glavni tehničar : Milić Snežana