Grupno zdravstveno-vaspitni rad

U okviru grupno zdravstveno-vaspitnog rada savetovališta za mlade Doma zdravlja Petrovac, u periodu od 24.02.2020.godine do 28.02.2020.godine,učenici drugog razreda srednje škole „Mladost“ prisustvuju predavanjima.
 
Predavači su: Dr Lidija Savić
 Dr Vesna Stojanov, ginekolog
Patronažna sestra Anka Aksentijević
Diplomirani socijalni radnik Nikoleta Ristić Živanović
Medijator predavanja: Mirjana Softić glavna sestra dečijeg dispanzera
 
Teme predavanja su: 
Bolesti zavisnosti- pušenje,narkomanija,alkoholizam
Prevencija polno prenosivih bolesti
Značaj fizičke aktivnosti i zdrave ishrane
Prevencija nasilja