MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD RAKA “MALIGNE BOLESTI KOD DECE I ADOLESCENATA-MOGUĆNOST PREVENCIJE”

15. februara se obeležava “međunarodni dan dece obolele od raka, mogućnosti prevencije.” Akcenat je stavljen na zdravstvenu zaštitu dece kroz redovne sistematske preglede koji imaju za cilj očuvanje i unapređenje zdravlja i rano otkrivanje bolesti.

Maligne bolesti su jedan od globalnih zdravstvenih problema. Godišnje u svetu oboli više od 160.000 dece od nekog oblika malignog tumora, a oko 90.000 dece umre od raka. Prema poslednjim podacima od malignih bolesti u Srbiji je obolelo 339 dece uzrasta od rođenja do 19. godina, a tokom iste godine od raka je umrlo 52 dece ovog uzrasta.

Zdravstvena zaštita dece obezbeđuje se sprovođenjem preventivnih mera kroz redovne sistematske preglede i zdravstveno vaspitni rad.

Cilj sistematskih pregleda je očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poremećaja zdravlja. Tako da je prepoznavanje značaja obavljanja redovnih sistematskih pregleda od ključnog interesa za roditelje i decu.

Obavljanje redovnih sistematskih pregleda omogućava sistematski nadzor nad zdravljem od strane zdravstvenih radnika kao i pružanje potrebnih informacija deci i roditeljima kako da prepoznaju rane znake bolesti u cilju blagovremenog lečenja.

Iako su maligni tumori kod dece retki radi se o najodetljivijoj populaciji I najvažnijem potencijalu svake države. Ovom problem treba pristupiti krajnje odgovorno I profesionalno. Neophodno je angažovati sve sektore društva u prevenciji, lečenju I rehabilitaciji dece obolele od raka.

IMG_5374

Značaj psihološke podrške deci I roditeljima je veliki I treba da okupi multidisciplinarni tim za pružanje ovakve podrške od strane stručnjaka različitih profila gde će akcenat biti na psiho-socijalnoj podršci.

 

 

Lice odgovorno da daje izjave i kontaktira sa medijima

Ana Tomašević