Povratak na Službe

Služba medicine rada

_mg_3244_1

 

Služba zdravstvene zaštite zaposlenih  pruža usluge preventivnih pregleda, kao i dijagnostičko – terapijske usluge zaposlenim licima u  cilju unaprđenja i zaštite zdravlja radno aktivnih zaposlenih lica, poboljšanja životne sredine, sprečavanje povreda na radu i prevenciji profesionalnih bolesti.
Radno vreme službe:
07.00-14:00
14:00-21:00
Telefon centrale : 012 – 327 – 982
Lokal  šaltera : 243
Timovi lekara i sestara :
1. dr Mira Ranković
– Radovanović Saša
                                                 
2. dr Danijela Jovanović
– Bugarinović Krina
                                                 
3. dr Dušan Stojković
    Milojević Dragana
                                                   
Medicinske sestre/tehničari :
– Manojlović Anđela
– Marija Radovanović