Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

 

________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – medicinski potrošni materijal 2019
– Konkursna dokumentacija – medicinski potrošni materijal 2019
– Konkursna dokumentacija – tabela potrošni materijal 2019

________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – kancelarijski materijal 2019
– Konkursna dokumentacija – kancelarijski materijal 2019

________________________________________________________________________________

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda – Stomatološki medicinski potrošni materijal  2019
– Konkursna dokumentacija – Stomatološki medicinski potrošni materijal 2019
– Konkursna dokumentacija –  tabela Stomatološki potrošni materijal 2019

________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Gorivo, dizel, benzin 2019
– Konkursna dokumentacija – Gorivo, dizel, benzin 2019

________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – JN usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health
– Konkursna dokumentacija – JN usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Podne obloge
– Konkursna dokumentacija – Podne obloge

________________________________________________________________________________