Povratak na Službe

Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade

_mg_3233_1 _mg_3234_1
 
 
 
 

 

 Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade sprovodi preventivne preglede u cilju praćenja rasta i razvoja deteta. Sprovode se sistematski i kontrolni pregledi, vrši se obavezna imunizacija i vakcinacija dece prema kalendaru imunizacije i vakcinacije. Takođe, sprovodi se lečenje i dijagnostičko – terapijske usluge.
Predškolska deca :
Prima decu uzrasta od 0-7 godina i pruža im sledeće usluge:
pored pregleda bolesne dece obavlјaju se i svi preventivni pregledi:
 • sistematski i kontrolni pregledi
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u osnovne škole
 • individualno i grupno savetovanje
Školska deca :
Prima decu školskog uzrasta i pruža im sledeće usluge:
 • pregled bolesne dece i svi preventivni pregledi
 • sistematski i kontrolni pregledi učenika
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u srednje, visoke škole i fakultete
 • potvrde radi upućivanja na dalјe školovanje u inostranstvu
 • individualni i grupni zdravstveno vaspitni rad
 
Savetovalište za mlade :
U savetovalištu radi tim koji sačinjavaju :
Pedijatar
Psiholog
Ginekolog
Radno vreme službe:
07.00-14:00
13:00-20:00
Telefon centrale : 012 – 327 – 982
Lokal  školkog dispanzera : 240
Lokal  kartoteke : 214
Lokal  savetovališta : 221

 

Izabrani lekari školskog dispanzera :
 • dr Volga Obradović
 
Izabrani lekari predškolskog dispanzera :
 • dr Sanja Milivojević – pedijatar
 • dr Jasmina Jovanović – pedijatar
 • dr Ivana Dičić – pedijatar
 
Medicinske sestre/tehničari :
 • Mirjana Softić
 • Tanja Savić
 • Dragana Životić
 • Danijela Nedinić
 • Milena Nikolić
 • Danijela Lupšić
                                             
Slađa Nikolić – Psiholog
Nikoleta Ristić – Socijalni radnik
Emina Popović – Logoped

 

Pitanja i odgovori u vezi sa HPV imunizacijom