Kontakt

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi
Moravska 2 Petrovac na Mlavi 12300
Tel.Direktor/Fax :  012 – 331 – 199
Tel.Centrala : 012 – 327 – 982

 

E MAIL ADRESE :                                                                                   
office@domzdravljapetrovac.rsGlavni mail Doma
direktor@domzdravljapetrovac.rs
efs@domzdravljapetrovac.rs
pravna@domzdravljapetrovac.rs
– javnenabavke@domzdravljapetrovac.rs

__________________________________________________

Predstavnik za štampu – Nikoleta Živanović tel : 064-64-66-424

__________________________________________________

PIB : 108349604
MB : 17862847