Javne nabavke

Odgovorno lice za javne nabavke : Maja Matejić

Tel : 064-64-66-380

Mail : javnenabavke@domzdravljapetrovac.rs

Radno vreme : svakog radnog dana od 07:00 do 15:00h

Javne nabavke u toku

  ________________________________________________________________________________ – Poziv za podnošenje ponuda – medicinski potrošni materijal 2019 – Konkursna dokumentacija – medicinski potrošni materijal 2019 – Konkursna dokumentacija – tabela potrošni materijal 2019 ________________________________________________________________________________ – Poziv za podnošenje ponuda – kancelarijski materijal 2019 – Konkursna dokumentacija – kancelarijski materijal 2019 ________________________________________________________________________________ – Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda – …

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki 2016 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2017 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2018 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2019 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2020 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2023 Dom zdravlja ___________________________________________________ Plan javnih nabavki 2024 Dom zdravlja

Arhiva javnih nabavki