Povratak na Arhiva javnih nabavki

Arhiva javnih nabavki 2015

– Poziv za podnošenje ponuda – za JN lekova sa „B“ liste lekova (godišnje potrebe) br.PD1/01-2015
– Konkursna dokumentacija – za JN lekova sa „B“ liste lekova (godišnje potrebe) br.PD1/01-2015

_________________________________________________________________________________________

– B lista lekova za konkursnu dokumentaciju
Konkursna dokumentacija – B lista konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda – B lista lekova

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Medicinski potrošni materijal 2015
– Konkursna dokumentacija – Medicinski potrošni materijal
– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – Medicinski potrošni materijal
– Ispravka konkursne dokumentacije II – Medicinski potrošni materijal
– Ispravka konkursne dokumentacije III – Medicinski potrošni materijal
– Pojašnjenje konkursne dokumentacije II – Medicinski potrošni materijal
– Pojašnjenje konkursne dokumentacije III – Medicinski potrošni materijal
– Pojašnjenje konkursne dokumentacije IV – Medicinski potrošni materijal

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Medicinskih aparata- CTG EKG i VAGA SA VISINOMEROM
– Konkursna dokumentacija – Medicinskih aparata- CTG EKG i VAGA SA VISINOMEROM
– Pojašnjenje konkursne dokumentacije – CTG EKG i VAGA SA VISINOMEROM br. VD3-7-10/01-2015
– Odluka o dodeli ugovora – CTG EKG i VAGA SA VISINOMEROM

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Lekovi B lista
– Konkursna dokumentacija – Lekovi B lista
– Odluka o dodeli ugovora – Lekovi B Lista

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Medicinski potrošni materijal otvoreni postupak 11 2015
– Tabela – Medicinski potrošni materijal otvoreni postupak 11 2015
– Konkursna dokumentacija – Medicinski potrošni materijal otvoreni postupak 11 2015

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Lekovi sa B liste za petomesečne potrebe
– Konkursna dokumentacija – Lekovi sa B liste za petomesečne potrebe
– Tabela –Lekovi sa B liste za petomesečne potrebe

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Kancelarijski materijal 2015
– Konkursna dokumentacija – Kancelarijski materijal 2015
– Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda – Kancelarijski materijal 2015

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Osiguranje
– Konkursna dokumentacija – Osiguranje
– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – Osiguranje
– Izmena konkursne dokumentacije – Osiguranje
Obaveštenje o produženju roka javne nabavke osiguranja imovine i lica II
Pojašnjenje sa odgovorima na postavljena pitanja i ukaze
– Izmena konkursne dokumentacije II – Osiguranje