Povratak na Arhiva javnih nabavki

Arhiva javnih nabavki 2016

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Intraoralni RTG aparat sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova
– Konkursna dokumentacija – Intraoralni RTG aparat sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova
– Pojašnjenje konkursne dokumentacije- Intraoralni RTG aparat sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova
– Odluka – Intraoralni RTG aparat sa ručnom komorom za razvijanje dentalnih filmova

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – ultrazvučnog aparata za ginekologiju
– Konkursna dokumentacija – ultrazvučnog aparata za ginekologiju
– Izmena konkursne dokumentacije – ultrazvučnog aparata za ginekologiju
– Pojasnjenje konkursne dokumentacije – ultrazvučnog aparata za ginekologiju
– Izmena konkursne dokumentacije – ultrazvučnog aparata za ginekologiju II

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Gorivo MD3/01-2016
– Konkursna dokumentacija – Gorivo MD3/01-2016
– Poziv za podnošenje ponuda – D lista lekova
– Konkursna dokumentacija – D lista lekova

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Medicinski potrošni materijal 2016
– Konkursna dokumentacija – Medicinski potrošni materijal 2016
– Tabela – Medicinski potrošni materijal 2016
Odluka o dodeli ugovora – Medicinski i stomatološki potrošni materijal 2016

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Stomatološki potrošni materijal
– Konkursna dokumentacija – Stomatološki potrošni materijal
– Tabela – Stomatološki potrošni materijal
– Odluka – Stomatološki potrošni materijal

_________________________________________________________________________________________

– Poziv za podnošenje ponuda – Okvirni sporazum održavanje vozila 2016
– Konkursna dokumentacija – Okvirni sporazum održavanje vozila 2016
– Pojašnjenje – Okvirni sporazum održavanje vozila 2016
– Pojašnjenje II – Okvirni sporazum održavanje vozila 2016
– Odluka o zaključenje okvirnog sporazuma – Okvirni sporazum održavanje vozila 2016