O nama

_mg_3218 _mg_3221 _mg_3224_1 _mg_3227_1

_mg_3219 _mg_3223_1

Dom Zdravlja u Petrovcu raspolaže sledećim službama :

– služba hitne medicinske pomoći sa 6 timova pokriva 24h teritoriju Opštine Petrovac

– služba Opšte medicine sa kućnom negom i medicinom rada

– služba stomatologije

– služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa savetovalištem za mlade

– služba za zdravstvenu zaštitu žena

– polivalentna patronaža

– pravna služba

– računovodstvo

– statistika

– tehnička služba

Dom zdravlja prema Kadrovskom planu iz 2013 god raspolaže sa 29 lekara , 50 zdravstvenih radnika sa VSS i SSS, 15 radnika u stomatološkoj službi, 2 zdravstvena saradnika i 30 nemedicinska radnika.

 

Od 01.01.2014 Zdravstveni centar Petrovac podeljen je na Opštu bolnicu i Dom Zdravlja

Dokumenta

Statut Doma zdravlja Petrovac na Mlavi Kolektivni ugovor 2015 Pravilnik o sistematizaciji Sistematizovana radna mesta Interni akt Doma zdravlja Petrovac na Mlavi – sa izmenom zakona 68 2015 Pravilnik Doma zdravlja Petrovac na Mlavi o unutrašnjem uzbunjivanju Pravilnik o radnoj disciplini i radnim obavezama zaposlenih u toku rada Rešenje – Obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje …

Uprava

Dr Esidol Perić – v.d. Direktor Dr Milena Jošić – Zamenik Direktora Ljiljana Žurkić – Glavni med. tehničar

Zaštitnik prava osiguranika i zaštitnik prava pacijenata

                                                                                                          Zaštitnik prava …