Povratak na Službe

Služba polivalentne patronaže

_mg_3250_1
Delokrug rada polivalentne patronažne službe na osnovu instrukcija kroz „Vodiča dobre prakse“:
Program rada čine posete porodici (70%) i zdravstveno-vaspitni rad u domu zdravlјa i zajednici ( 30%). Posetom porodici patronažna sestra teži ka implementaciji pozitivnih i korigovanju negativnih stavova i navika u ponašanju u cilјu unapređenja zdravlјa stanovništva. Rad u porodici podrazumeva posete pre svega prioritetnim grupacijama kao sto su: trudnice, babinjare i novorođenčad, odojčad, deca u drugoj i četvrtoj godini , osobe starije od 65 godina , posete po nalogu izabranog lekara-prema zdravstvenim indikacijama. Rad u lokalnoj zajednici podrazumeva preventivne aktivnosti u mesnim zajednicama, predavanja u školama, vrtićima kao i radnim organizacijama. Veliki deo aktivnosti se odvija kroz akcije: na ulicama, parkovima, trgovima, kroz bazare zdravlјa, koje prate važne datume iz Kalendara javnog zdravlјa .
Opšti cilјevi rada patronažne sestre:
 • Vrši procenu zdravlјa, psihosocijalnog funkcionisanja, uslova života kao i identifikovanje faktora rizika po zdravlјe porodice.
 • Bavi se promocijom zdravlјa porodice i lokalne zajednice kao i edukacijom o zdravim stilovima života svih članova porodice.
 • Identifikuje vulnerabilne populacione grupe: trudnice, decu i starije od 65 godina.
 • Vrši promociju odgovornog roditelјstva uz poseban osvrt na podsticanje pravilnog rasta i razvoja dece.
 • Vrši obuka za sticanje veština kao što su samostalno kontrolisanje sopstvenog zdravlјa, samopregled i samonega.
 • Bavi se povezivanjem porodice sa ostalim službama i ustanovama kako zdravstvene tako i socijane zaštite kroz Informisanje u vezi ostvarivanja prava socijalne i zdravstvene zaštite (pravo na kućnu negu, gerontodomaćicu, tuđu negu i pomoć, smeštaj starih i obolelih u dom…).
Patronažna sestra svoj rad zasniva na multidisciplinarnom pristupu kao i posebno važnoj multisektorskoj saradnji. Ona aktivno učestvuje u svim timovima za zdravlјe zajednice kao i u nacionalnim i lokalnim kampanjama i akcijama.

 

Patronažne sestre Doma zdravlja Petrovac na Mlavi :

 • Aksentijević Anka vms
 • Irena Kojić vms
 • Šojić Ivana vms
 • Katarina Pleše
   
  Telefon centrale : 012 – 327 – 982
  Lokal  : 270