O nama

 

dom

 

Dom Zdravlja u Petrovcu raspolaže sledećim službama :

– služba hitne medicinske pomoći sa 6 timova pokriva 24h teritoriju Opštine Petrovac

– služba Opšte medicine sa kućnom negom i medicinom rada

– služba stomatologije

– služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa savetovalištem za mlade

– služba za zdravstvenu zaštitu žena

– polivalentna patronaža

– pravna služba

– računovodstvo

– statistika

– tehnička služba

Dom zdravlja prema Kadrovskom planu iz 2013 god raspolaže sa 29 lekara , 50 zdravstvenih radnika sa VSS i SSS, 15 radnika u stomatološkoj službi, 2 zdravstvena saradnika i 30 nemedicinska radnika.