12. marta Dom posetio državni sekretar dr. Periša Simonović

U sredu 12. marta Dom i Bolnicu u Petrovcu na Mlavi posetio je, prim. dr. Periša Simonović. Državni sekretar je u pratnji domaćina obišao Opštu bolnicu i Dom zdravlja, gde su ga dočekali i pozdravili dr Nebojša Nešić, direktor Opšte bolnice i dr Mira Ranković, direktorka Doma zdravlja sa saradnicima. Ovom prilikom obišli su adaptirane kabinete za endoskopiju i centralni sterilizator na hirurgiji, odeljenje za dijalizu i specijalističke konsultantivne ordinacije pri Domu zdravlja. Iz Ministarstva zdravlja je do sad za petrovački Dom zdravlja izdvojeno 25 miliona dinara u zadnjih godinu i po dana.

31.1.2014. NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA GRADOVI BEZ DUVANSKOG DIMA

31. januar se obeležava kao dan bez duvanskog dima, tema ovogodišnje kampanje je “Gradovi bez duvanskog dima”. Grad bez duvanskog dima je grad koji je sproveo i usvojio zakone kojima se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorijama, svim zatvorenim javnim mestima.

Efikasna zaštita od izloženosti duvanskom dimu zahteva potpunu eliminaciju duvanskog dima, jer se samo tako mogu zaštititi ljudi od štetnog dejstva sastojaka duvanskog dima.

Postoje brojni razlozi zbog kojih treba da se stvaraju gradovi bez duvanskog dima a to su:

–          Izloženost duvansom dimu i kod nepušaća može daizazove rak, bolesti srca ili pluća.

–          Sve veći broj država primenjuje sve potrebne mere kontrole duvana kako bi u potpunosti zaštitili svoje građane od duvanskog dima. Ove mere podrazumevaju praćenje upotrebe duvana, zaštitu stanovništva od izliženosti duvanskom dimu, zabranu reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda, stalana upozorenja o štetnostima upotrebe duvana, pomož pri odvikavanju od pušenja i povećanje poreza na duvan.

–          Na nivou gradova zakoni se mogu brže usvojiti nego na nivou država. Politička volja da se nešto promeni može se pre postići na lokalnom nivou nego na nivou cele države.

–          U mnogim zemljama zaštita od izloženosti duvanskom dimu na radnim i javnim mestima postignuta je skoro u potpunosti zahvajujući zakonima u gradovima.

 Izlozba-Gradovi-bez-duvanskog-dima

U našoj zemlji većina građana podržava primenu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, od usvajanja ovog zakona u Srbiji je porastao procenat stanovnika koji su smanjili broj cigareta zbog ili ostavili cigarete zbog ograničenja mogućnosti pušenja na javnim mestima.

 

Neke aktivnosti koje se mogu sprovoditi u gradovima u Srbiji:

  1. Zalaganje za potpunu primenu zakona Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu iz 2010. godine.
  2. Zalaganje za potpunu primenu Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti potrošača, jer prema istraživanjima maloletne osobe smatraju da lako mogu doći do cigareta.
  3. Zalaganje da sva radna mesta budu bez duvanskog dima
  4. Zabrana pušenja na otvorenom
  5. Na ulaze i izlaze iz grada postaviti bilborde npr. Petrovac bez duvanskog dima

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD RAKA “MALIGNE BOLESTI KOD DECE I ADOLESCENATA-MOGUĆNOST PREVENCIJE”

15. februara se obeležava “međunarodni dan dece obolele od raka, mogućnosti prevencije.” Akcenat je stavljen na zdravstvenu zaštitu dece kroz redovne sistematske preglede koji imaju za cilj očuvanje i unapređenje zdravlja i rano otkrivanje bolesti.

Maligne bolesti su jedan od globalnih zdravstvenih problema. Godišnje u svetu oboli više od 160.000 dece od nekog oblika malignog tumora, a oko 90.000 dece umre od raka. Prema poslednjim podacima od malignih bolesti u Srbiji je obolelo 339 dece uzrasta od rođenja do 19. godina, a tokom iste godine od raka je umrlo 52 dece ovog uzrasta.

Zdravstvena zaštita dece obezbeđuje se sprovođenjem preventivnih mera kroz redovne sistematske preglede i zdravstveno vaspitni rad.

Cilj sistematskih pregleda je očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poremećaja zdravlja. Tako da je prepoznavanje značaja obavljanja redovnih sistematskih pregleda od ključnog interesa za roditelje i decu.

Obavljanje redovnih sistematskih pregleda omogućava sistematski nadzor nad zdravljem od strane zdravstvenih radnika kao i pružanje potrebnih informacija deci i roditeljima kako da prepoznaju rane znake bolesti u cilju blagovremenog lečenja.

Iako su maligni tumori kod dece retki radi se o najodetljivijoj populaciji I najvažnijem potencijalu svake države. Ovom problem treba pristupiti krajnje odgovorno I profesionalno. Neophodno je angažovati sve sektore društva u prevenciji, lečenju I rehabilitaciji dece obolele od raka.

IMG_5374

Značaj psihološke podrške deci I roditeljima je veliki I treba da okupi multidisciplinarni tim za pružanje ovakve podrške od strane stručnjaka različitih profila gde će akcenat biti na psiho-socijalnoj podršci.

 

 

Lice odgovorno da daje izjave i kontaktira sa medijima

Ana Tomašević

O nama

 

dom

 

Dom Zdravlja u Petrovcu raspolaže sledećim službama :

– služba hitne medicinske pomoći sa 6 timova pokriva 24h teritoriju Opštine Petrovac

– služba Opšte medicine sa kućnom negom i medicinom rada

– služba stomatologije

– služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa savetovalištem za mlade

– služba za zdravstvenu zaštitu žena

– polivalentna patronaža

– pravna služba

– računovodstvo

– statistika

– tehnička služba

Dom zdravlja prema Kadrovskom planu iz 2013 god raspolaže sa 29 lekara , 50 zdravstvenih radnika sa VSS i SSS, 15 radnika u stomatološkoj službi, 2 zdravstvena saradnika i 30 nemedicinska radnika.