26. JUN-MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE I NEZAKONITE TRGOVINE DROGAMA „HAJDE DA BEZ DROGA RAZVIJAMO NAŠE ŽIVOTE, ZAJEDNICU I IDENTITET“

   Danas se obeležava međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama pod sloganom “Hajde da bez droga razvijamo naše živote, zajednicu i identitet“. Ovaj dan se obeležava širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.
   Cilj sprovođenja kampanje u Srbiji je pridobijanje podrške čitave javnosti i podsticanje stanovništva da pruži svoj doprinos u promociji zdravih stilova života, u suzbijanju problema zloupotreba droga i u zaštiti mladih širom sveta od opasnih supstanci. Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga.
   Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije koje je 2014. godine sproveo Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je bar jednom u toku života drogu koristilo 8% od ukupne populacije, starosti od 18 do 64 godine.
Drogu su tokom života sa većom učestalošću koristili muškarci i mlađa odrasla populacija od 18 do 34 godine starosti. Najviše zastupljena droga je kanabis, a kanabis je prema proceni stanovnika Srbije i najdostupnija droga.
Da bi osobe mogle da naprave pravi izbor, važno je da znaju činjenice o drogama.
   Ljudi koji uzimaju droge mogu da razviju zavisnost. Zavisnost je bolest koja utiče na moždane funkcije i ponašanje osobe koja konzumira psihoaktivne supstance. Bez da je čovek toga svetan, droga može da zauzme centralno mesto u njegovom životu i da utiče na njegove odnose sa ljudima, sposobnost za učenje i rad, mentalno zdravlje i kvalitet života. Korisnici mogu da razviju i fizičku zavisnost od droge. Može da se razvije i tolerancija na droge- kada osoba mora da uzme veću količinu droge da bi osetila isto dejstvo. Zavisnost se brže razvija što je osoba mlađa i brže se javljaju i posledice.
Korišćenjem bilo koje droge rizikujete moguće probleme sa:
  • Prijateljima
  • Devojkom ili dečkom
  • Porodicom
  • Zdravljem
  • Novcem
  • Školovanjem
  • Poslom
  • Bezbednošću
   S obzirom na mnoge faktore koji utiču na konzumiranje droga među mladima, programe prevencije zavisnosti i rada sa decom i mladima treba usmeriti u pravcima koji će razvijati svestranije njihova interesovanja, kreativnost i sposobnosti, stvoriti mogućnost da se razviju u osobu koja će uspešno obavljati svoje životne uloge. Posebne napore je potrebno uložiti u rano otkrivanje rizičnih grupa dece i madih kao i onih koji potiču iz rizičnog porodičnog i socijalnog okruženja ili onih koji pokazuju poremećaje u ponašanju i započeli su sa konzumiranjem psihgoaktivnih supstanci.
   Cilj preventivnih programa usmerenih na porodice je da poboljšaju odnose u porodici, jačaju roditeljske veštine, komunikaciju unutar porodice i osnaže ulogu porodice u prevenciji upotrebe droga.
Prva žrtva svake zavisnosti je budućnost.