Lekarski pregledi za utvrđivanje sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja u Domu zdravlja Petrovac na Mlavi

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi OBAVLJA lekarske preglede za utvrđivanje zdravstvane sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje ORUŽJA.
Zainteresovana lica mogu se javiti svakog radnog dana u službu medicine rada, u 7h i 15min. Tom prilikom kod sebe treba da imaju obrazac br. 1 koji im popunjava izabrani lekar.
Cena ovog lekarskog pregleda iznosi 3900 dinara.