Šta je psiho-socijalna pomoć i podrška

Šta je psiho-socijalna pomoć i podrška i ko može da vam pruži psihološku pomoć i podršku?
Psiho-socijalna pomoć (naziva se još i psihološka pomoć i podrška, psiho-socijalna intervencija, intervencija u stanjima krize) u najširem smislu reči obuhvata sve one postupke koji imaju za cilj da ublaže bol i patnju i da omoguće uspostavljanje  emotivne ravnoteže.
Socijalne intervencije koje se odnose na informisanje o pravima i ostvarivanje različitih prava iz oblasti socijalne zaštite može da vam pruži socijalni radnik.
Šta je vanredno stanje?
Vanredno stanje regulisano je Ustavom kao posebna okolnost u kojoj ”javna opasnost ugrožava opstanak države i građana”. Zakon o odbrani bliže uređuje šta znači ova opasnost, pa navodi:
Vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Pri ovome treba imati u vidu da se nevojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju u obliku: terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnost. Jedan drugi zakon, izričito propisuje da se pandemija smatra elementarnom nepogodom.

Dragi sugrađani

   Nalazimo se u jednom stanju koje je specifično, zahteva poseban oblik i vrste ponašanja koje treba slediti i poštovati kako bi se što je ranije moguće izašlo iz istog. Pravi presedan predstavlja činjenica da je ovakvo stanje svuda u svetu, u manjoj ili većoj meri. To može kod pojedinca izazvati različite vrste reakcija. Važno je u ovim trenucima usredsrediti se na podatak da se u našoj zemlji i regionu čini sve da takvo stanje prestane. Ono na šta pojedinac takođe treba da usmeri svoju pažnju jeste da se vlada i pridržava svih preporuka koje nam svakodnevno saopštavaju stručnjaci iz različitih oblasti.
Dakle, pre svega treba istaći da, budući da se menja način rada zbog novonastale  pandemijske situacije u Republici Srbiji, treba poštovati preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije kako bi se što nesmetanije sprovodile mere Vlade Republike Srbije.
Sve informacije u vezi sa savetodavnim radom socijalnog radnika Doma zdravlja Petrovac na Mlavi mogu se dobiti na broj telefona: 064/ 64- 66- 424
Žrtve koje budu prijavljivale nasilje, učiniće to kao i do sada. Rad službi koje se bore kako bi suzbile ovakve događaje rade i u ovom trenutku.Sigurne kuće otvorene su i pod ovakvim okolnostima, jedina razlika je što se vrši zdravstvena kontrola pre ulaska, poštujući sva ograničenja u ovom trenutku izazvana Coronavirusom.
 Broj telefona koji je dostupan 24h časa sedam dana u nedelji je 062/ 30- 45- 60 i to je broj na koji se žrtve nasilja mogu javiti, na nivou Republike.
Specifične su okolnosti u kojima živimo trenutno, ali ono što uvek moramo imati u vidu jeste činjenica da će sve ovo prestati.Nemojte se pretrpavati sadržajima i pratiti informacije iz minuta u minut, koje se tiču Coronavirusa. To može da deluje previše zastrašujuće i parališuće za pojedinca. Umerena doza straha je nešto što nas održava, kao ljudski rod, ali preteran strah dovodi u krajnost i nemogućnost da se izborimo kao ni da obradimo informacije koje dobijamo. Odstustvo straha je takođe jedan vid stanja koji može biti problematičan, jer nas onda dovodi do neodgovornog ponašanja. U ovim danima koji slede, najbolje bi bilo pratiti vesti koje se tiču novonastale situacije u onoj meri dok god nas to ne sprečava da nesmetano mentalno i fizički funkcionišemo i budemo svrsishodni.
 Do tada, molimo Vas da shvatite da je veoma važno da ostanete kod kuće, jer na taj način sprečavamo širenje virusa i čuvamo zdravlje i živote ostalih građana kao i sopstveno.
Biti odgovoran u ovom trenutku znači upravo to, misleći  na druge štitimo i sebe.

 

 

Diplomirani socijalni radnik Nikoleta Ristić Živanović