1. oktobar 2015 – Međunarodni dan starijih osoba

 

str

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Osobe 60+, računajte na nas” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svet suočiti u 21. veku. Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego dece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promene u starosnoj strukturi pre svega zahvatiti zemlje u razvoju.
Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.
Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba 2015. godine ima za cilj da ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive urbane sredine koja promoviše jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane.
 Dom zdravlja Petrovac na Mlavi obeležava tokom meseca oktobra Međunarodni dan starih mnogogobrojnim aktivnostima.Organizovaće po mesnim zajednicama preventivna merenja krvnog pritiska , nivoa glikemije u krvi , grupne, individualne radove, zdravstveno vaspitne izložbe…

Svetski dan srca 20 septembar 2015 godine

 
Najznačajni faktori rizika za pojavu bolesti srca i krvnih sudova:
   Pušenje- pušači imaju dvostruko do trostruko viši rizik za pojavu srčanog i moždanog udara, u poređenju sa nepušačima. Rizik je veći ukoliko je osoba počela da puši pre 16. godine života, rizik raste sa godinama.
   Nepravilna ishrana- smatra se da je nedovoljan unos voća i povrća odgovoran za nastanak 20% svih bolesti srca i krvnih sudova. Gojaznost u dečijem uzrastu povećava rizik za nastanak srčanog i moždanog udara pre 65. godine života za 3 do 5 puta.
   Nedovoljna fizička aktivnost- značajno doprinosi starenju krvnih sudova. Predstavlja i faktor rizika za nastanak gojaznosti, šećerne bolesti i povećanog krvnog pritiska.Svakodnevna polučasovna šetnja brzim hodom smanjuje rizik od srčanog udara za 18%, a od moždanog udara za 11%.
   Bolesti srca se mogu u velikoj meri sprečiti i kontrolisati usvajanjem zdravih navika kao što su pravilna ishrana, redovno bavljenje fizičkom aktivnošću i ostavljanjem pušenja. Takođe sredina u kojoj živimo može imati veliki uticaj na ljude da naprave zdrave izbore za zdravo srce.
   Ove godine svetski dan srca posebno apeluje na lokalne zajednice da postanu zdrave sredine u kojima će ljudi imati mogućnost da prave zdrave izbore.
Aktivnosti koje treba preduzeti u lokalnoj zajednici:
 • Povećati kvalitet fizičkog vaspitanja u školama.
 • Obezbeđivamje zdrave hrane u školama, bolnicama, klinikama, radnimorganizacijama.
 • Uticati na lokalne donosioce odluka da lokalne zajednce postanu zdrave zajednice.
Aktivnosti u krugu porodice:
 • Obezbediti pravilnu ishranu
 • Zabraniti pušenje u domaćinstvu
 • Ograničiti gledanje televizije kod kuće
 • Organizovati aktivnosti na otvorenom-vožnju biciklom, šetnju ili rad u bašti

 

 

U toku septembra 2015 godine, povodom svetskog dana srca, Dom zdravlja Petrovac na Mlavi organizovaće niz preventivnih pregleda u periodu od 8 do 12 časova i to u:
– Ambulanta Laole 10.09.2015
– Ambulanta Oreškovica 18.09.2015
– Ambulanta Busur 24.09.2015
Potrebno je sa sobom poneti zdravstven
u knjižicu i ličnu kartu.

 

Fotografije održane aktivnosti :
Ambulanta Veliko Laole 10.09.2015.godine

 

OBAVEŠTENJE

Na osnovu rešenja Ministarstva zdravlja broj 022-04-00051/2015-09 od 16.07.2015 godine
Dom zdravlja Petrovac na Mlavi vrši obuku kanditata za vozače.

26. JUN-MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE I NEZAKONITE TRGOVINE DROGAMA „HAJDE DA BEZ DROGA RAZVIJAMO NAŠE ŽIVOTE, ZAJEDNICU I IDENTITET“

   Danas se obeležava međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama pod sloganom “Hajde da bez droga razvijamo naše živote, zajednicu i identitet“. Ovaj dan se obeležava širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.
   Cilj sprovođenja kampanje u Srbiji je pridobijanje podrške čitave javnosti i podsticanje stanovništva da pruži svoj doprinos u promociji zdravih stilova života, u suzbijanju problema zloupotreba droga i u zaštiti mladih širom sveta od opasnih supstanci. Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga.
   Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije koje je 2014. godine sproveo Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je bar jednom u toku života drogu koristilo 8% od ukupne populacije, starosti od 18 do 64 godine.
Drogu su tokom života sa većom učestalošću koristili muškarci i mlađa odrasla populacija od 18 do 34 godine starosti. Najviše zastupljena droga je kanabis, a kanabis je prema proceni stanovnika Srbije i najdostupnija droga.
Da bi osobe mogle da naprave pravi izbor, važno je da znaju činjenice o drogama.
   Ljudi koji uzimaju droge mogu da razviju zavisnost. Zavisnost je bolest koja utiče na moždane funkcije i ponašanje osobe koja konzumira psihoaktivne supstance. Bez da je čovek toga svetan, droga može da zauzme centralno mesto u njegovom životu i da utiče na njegove odnose sa ljudima, sposobnost za učenje i rad, mentalno zdravlje i kvalitet života. Korisnici mogu da razviju i fizičku zavisnost od droge. Može da se razvije i tolerancija na droge- kada osoba mora da uzme veću količinu droge da bi osetila isto dejstvo. Zavisnost se brže razvija što je osoba mlađa i brže se javljaju i posledice.
Korišćenjem bilo koje droge rizikujete moguće probleme sa:
 • Prijateljima
 • Devojkom ili dečkom
 • Porodicom
 • Zdravljem
 • Novcem
 • Školovanjem
 • Poslom
 • Bezbednošću
   S obzirom na mnoge faktore koji utiču na konzumiranje droga među mladima, programe prevencije zavisnosti i rada sa decom i mladima treba usmeriti u pravcima koji će razvijati svestranije njihova interesovanja, kreativnost i sposobnosti, stvoriti mogućnost da se razviju u osobu koja će uspešno obavljati svoje životne uloge. Posebne napore je potrebno uložiti u rano otkrivanje rizičnih grupa dece i madih kao i onih koji potiču iz rizičnog porodičnog i socijalnog okruženja ili onih koji pokazuju poremećaje u ponašanju i započeli su sa konzumiranjem psihgoaktivnih supstanci.
   Cilj preventivnih programa usmerenih na porodice je da poboljšaju odnose u porodici, jačaju roditeljske veštine, komunikaciju unutar porodice i osnaže ulogu porodice u prevenciji upotrebe droga.
Prva žrtva svake zavisnosti je budućnost.

12. MAJ SVETSKI DAN SESTRINSTVA

     12-og maja obeležava se svetski dan sestrinstva, sestrinska slava i 55 godina postojanja. Ovaj datum obeležava se u znak sećanja na Florens Najtingel, heroinu koja je po završetku krimskog rata u kome je aktivno učestvovala brinući o ranjenima i bolesnima, nakon povratka otvorila prvu službu za medicinske sestre i svoj život posvetila borbi za unapređenje sestrinske struke.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv, koji traži ono najlepše u ljudskom biću- ljubav, humanist i predanost pozivu. Medicinska sestra mora biti snažna ličnost, sposobna da razume i da se nosi sa ljudskim patnjama, zdravstvenim problemima i etičkim nedoumicama.

Svetski dan sestrinstva biće svečano obeležen i u našoj ustanovi.